Regulamin - Tears & Fears Clothing

New arrivals

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TEARS & FEARS

Niniejszy regulamin określa sposób funkcjonowania Sklepu internetowego działającego pod adresem www.tearsandfearsclth.com (zwanego dalej: Sklepem) oraz warunki korzystania z niego.

SPIS TREŚCI:

I. Definicje.

II. Postanowienia Ogólne.

III. Wymagania techniczne

IV. Składanie zamówienia.

V. Realizacja zamówienia.

VI. Możliwość zwrotu towaru.

VII. Reklamacje.

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

IX. Ochrona danych osobowych.

X. Postanowienia końcowe.

I. DEFINICJE.

Użyte w Regulaminie (dalej: Regulamin) pojęcia oznaczają:

 1. Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. nr. 16, poz. 93 ze zm.);

 2. Regulamin - niniejszy Regulamin utworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 10 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.), który określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie;

 3. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);

 4. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 5. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienie w Sklepie;

 6. Sprzedawca - Magdalena Skleniarz TEARS & FEARS prowadząca działalność gospodarczą pod adresem ul. Juliusza Lea 118 30-133 Kraków;

 7. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 8. Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.tearsandfearsclth.com, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie celem dokonania zakupów na odległość;

 9. Towar – produkty oferowane w Sklepie.

 10. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Magdaleną Skleniarz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą TEARS & FEARS Magdalena Skleniarz a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 11. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, które określa rodzaj, liczbę Towaru oraz sposób i miejsce dostawy.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów Sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie sklepu, składania zamówień w sklepie oraz zasady zawierania Umów Sprzedaży, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

 2. Właścicielem Sklepu jest Magdalena Skleniarz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Magdalena Skleniarz TEARS & FEARS pod adresem ul. Juliusza Lea 118 30-133 Kraków, zarejestrowaną pod numerem NIP: 6772289707, REGON: 122865760.

 3. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia korzystania ze Sklepu i składania zamówień jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Niniejszy Regulamin może podlegać zmianom, zatem każdorazowo przed złożeniem zamówienia należy się z nim zapoznać.

 4. Dostęp do Regulaminu można uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji html na wybranym przez siebie nośniku.

 5. Informacje zawarte w Regulaminie oraz informacje szczegółowe zawarte w Sklepie nie stanowią oferty sprzedaży, lecz zaproszenie do złożenia oferty kupna. Nie dojdzie do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem dopóki zamówienie nie zostanie potwierdzone przez Sklep. W przypadku braku przyjęcia zamówienia i pobrania środków pieniężnych, środki te zostaną w całości zwrócone na rzecz Klienta.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE.

 1. Do poprawnego działania strony internetowej Sklepu wymagane jest posiadanie przeglądarki internetowej z obsługą JavaScript

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA.

 1. Zamówienia w Sklepie realizowane są wyłącznie za pośrednictwem platformy sklepowej w sieci Internet.

 2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem przerw technicznych.

 3. Zamówienia realizowane są w dni robocze.

 4. Klient ma do wyboru dwa sposoby składania Zamówień:

  1. z wykorzystaniem posiadanego przez Klienta konto po jego uprzednim zarejestrowaniu,

  2. bez konieczności zarejestrowania Konta przez Klienta

 5. Warunkiem złożenia zamówienia jest poprawne oraz kompletne wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu, oraz akceptacja Regulaminu.

 6. Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć ikonę „Dodaj do koszyka”.

 7. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku u góry strony . Przejść do koszyka można poprzez wybranie przycisku „Koszyk” , który uruchamia stronę pokazującą wszystkie Towary, które znajdują się w koszyku.

 8. Po wybraniu opcji „Przejdź do realizacji zamówienia”, uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru. Klienci dokonujący zakupu za pośrednictwem zarejestrowanego konta nie muszą wprowadzać ponownie swoich danych.

 9. Przez zalogowanie Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest ostatnie, złożone zamówienie, zapamiętanie adresów wysyłek.

 10. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające następujące informacje:

- przedmiot Zamówienia,

- jednostkowa oraz łączna cena zamawianych Towarów,

- określenie kosztów dostawy,

- dodatkowe koszty (jeśli występują),

- wybrana metoda płatności,

- wybrany sposób dostawy,

- przewidywany czas dostawy.

 1. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 2. Każde złożone przez Klienta zamówienia zostanie potwierdzone e-mailem wysyłanym na podany w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej . Z chwilą jego otrzymania umowa sprzedaży zostaje zawarta.

 3. Klient akceptuje, że przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sklep wiąże się z zawarciem prawnie skutecznej umowy sprzedaży i obowiązkiem zapłaty określonej w Zamówieniu ceny wraz z kosztami wysyłki.

 4. W razie jakichkolwiek nieścisłości sklep bezzwłocznie poinformuje Klienta telefonicznie bądź drogą e-mailową o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia bądź opóźnia dokonanie realizacji zamówienia.

 5. Ceny w Sklepie podawane są w złotych polskich (PLN) ,dolarach (USD) lub walucie euro (EUR) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie ich składniki w tym należny podatek VAT). Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia oraz jego potwierdzenia i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen wyrobów w Sklepie.

 6. Do zamówienia mogą zostać doliczone koszty przesyłki, które zostają określone w trakcie składania zamówienia.

 7. Sklep akceptuje następujące formy płatności: płatność za pośrednictwem systemów płatności PayPal oraz Przelewy24.

 8. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem informację o jego przyjęciu, co stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.

 9. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w następnym dniu roboczym po potwierdzeniu zamówienia.

 10. Adres dostawy podany przez Klienta uważa się za miejsce spełnienia świadczenia.

 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. w których brakuje numeru telefonu lub adresu e-mail. Są one niezbędne do potwierdzenia zamówienia. Informacje zawarte w formularzu powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane dane są tego rodzaju, że oceniając sprawę rozsądnie można w sposób uzasadniony przyjąć, że dane są nieprawdziwe lub zostały podane dla żartu, jak również w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają, prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Sklep podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.

 12. Do każdego zamówienia Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę VAT w zależności od wyboru Klienta. Paragon/faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

 13. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu jego wysyłki. Klient może wycofać złożone zamówienie poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: contact@tearsandfearsclth.com

 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

V. REALIZACJA ZAMÓWIENIA.

 1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w Zamówieniu sposób. Koszt przesyłki pokrywa Klient.

 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy na terenie Polski wynosi: 12,00 PLN brutto. Przy Zamówieniach powyżej 300,00 PLN dostawa na terenie Polski jest darmowa.

 3. Koszty przesyłki do innych państw są ustalane indywidualnie na etapie zatwierdzania Zamówienia.

 4. Sprzedawca wysyła towar w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania płatności i ma obowiązek dostarczenia przesyłki do Klienta maksymalnie do 30 dni od daty potwierdzenia zamówienia. Jeżeli w tym terminie sprzedający nie dostarczy Klientowi zamówienia, niezależnie od tego, jakie są przyczyny niedostarczenia przesyłki na czas, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy. W chwili otrzymania od klienta informacji o odstąpieniu od umowy, Sklep ma 14 dni na zwrot kwoty wpłaconej przez klienta (włącznie z kwotą za dostawę).

 5. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta.

 7. Jeżeli Klient zdecyduje o anulowaniu zamówienia, a dokonał uprzednio zapłaty, to automatyczny zwrot tej kwoty wraz z kosztami przesyłki nastąpi w terminie do 14 dni po otrzymaniu przez Sklep wiadomości mailowej, informującej o anulowaniu przez klienta złożonego zamówienia. Natomiast w przypadku decyzji klienta odnośnie częściowej realizacji zamówienia, wpłacona uprzednio kwota zostaje zaliczona na poczet zapłaty za realizowane w części zamówienie, a pozostała nadwyżka zostanie automatycznie zwrócona w terminie do 14 dni po otrzymaniu przez Sklep wiadomości mailowej, informującej o częściowej realizacji zamówienia.

VI. MOŻLIWOŚĆ ZWROTU TOWARU.

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, tj. osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Wykonując prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego na stronie Sklepu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Wypełniony i podpisany formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Magdalena Skleniarz TEARS & FEARS, ul. Juliusza Lea 118, 30-133 Kraków bądź też skanem na adres: contact@tearsandfearsclth.com .

Formularz zwrotu towaru możesz pobrać tutaj

 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru.

 2. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a kupujący Klient zwolniony jest ze wszystkich zobowiązań.

 4. Zwracany towar może nosić wyłącznie normalne ślady użycia, nie może być uszkodzony lub zabrudzony, a ponadto w miarę możliwości należy do niego dołączyć otrzymane opakowanie oraz rachunek.

 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Klient wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: Magdalena Skleniarz TEARS & FEARS, ul. Juliusza Lea 118, 30-133 Kraków.

 7. Koszt zwrotu (odesłania) zakupionego produktu ponosi Klient.

 8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep.

 9. Zwrot dokonywany jest na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej przez Klienta kwoty do czasu otrzymania towaru lub potwierdzenia jego wysłania, w zależności od tego, która z wymienionych czynności nastąpi wcześniej.

VII. REKLAMACJE.

 1. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.

 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego za niezgodność Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym w przepisach Kodeksu cywilnego.

 3. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

- nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

- nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

- została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 1. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu (Formularz Reklamacyjny - link)  i dowodem zakupu, przesyłką poleconą na adres: Magdalena Skleniarz TEARS & FEARS, ul. Julisza Lea 118, 30-133 Kraków z dopiskiem „Reklamacja”.

 2. Klient może także opisać wadę bez wykorzystania formularza Sprzedawcy. Pismo reklamacyjne powinno zawierać opis stwierdzonej wady, termin jej ujawnienia oraz preferowany przez Klienta sposób jej rozstrzygnięcia. Do zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien dołączyć dowód zakupu towaru w Sklepie (np. faktura, paragon, potwierdzenie przelewu itp.).

 3. Jeżeli Towar ma wady Klientowi przysługują następujące uprawnienia na podstawie art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego:

- złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub żądanie obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo

- żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

 1. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 2. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy w ciągu 14 dni.

 3. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 4. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

VIII. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.

 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Magdalena Skleniarz TEARS & FEARS, ul. Julisza Lea 118 30-133 Kraków lub mailowo pod adres contact@tearsandfearsclth.com

 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 7 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI.

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe Klientów są przechowywane w zbiorze danych Sprzedawcy. Dane osobowe zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

 2. Administratorem danych osobowych Klientów gromadzonych za pośrednictwem Sklepu jest Magdalena Skleniarz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Magdalena Skleniarz TEARS & FEARS pod adresem ul. Juliusza Lea 118 30-133 Kraków, zarejestrowaną pod numerem NIP: 6772289707, REGON: 122865760

 3. Sklep jest uprawniony do przetwarzania następujących danych osobowych Klientów:

  1. nazwisko i imię,

  2. adres zamieszkania,

  3. numer telefonu,

  4. adres poczty elektronicznej.

 4. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w celu:

  1. należytego wykonanie zawieranych umów sprzedaży,

  2. przeprowadzenia procesu reklamacyjnego.

 5. Dane osobowe Klientów nie są udostępniane – poza wskazanym powyżej przewoźnikiem - osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody na takie działanie osób, których one dotyczą, lub jeżeli prawo lub obowiązek przekazania tych danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 6. Klientowi w każdym czasie przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany.

 7. Klient może zgłosić żądanie zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Spowoduje to rozwiązanie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i usunięcie danych Kupującego.

 8. Administrator danych stosuje środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją.

 9. Sklep wykorzystuje pliki „cookies”. Są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym Klienta (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia ze Sklepem I), możliwe do odczytania przez Sklep. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację Klienta w razie ponownego połączenia z komputera, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sklep w następujących celach: dla ułatwienia Klientowi wykorzystania z zasobów Sklepu, w celu dostosowania wyglądu Sklepu do oczekiwań i potrzeb konkretnego Klienta (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez Klientów. Klient ma prawo w każdym czasie wyłączyć obsługę cookies.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.

 2. Do umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu stosuje się prawo polskie.

 3. Zapis ust. 2 powyżej nie prowadzi jednak do pozbawienia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa obowiązującego w kraju miejsca zwykłego pobytu Konsumenta.

 4. Umowa zawierana jest w języku polskim.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu w szczególnie uzasadnionych wypadkach, m.in.:

 1. w celu dostosowania ich do powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

 2. w celu wyeliminowania ewentualnych postanowień, mogących naruszać interesy Klientów,

 3. w związku ze zmianą lub rozszerzeniem oferty świadczonych przez Sklep usług i towarów,

 4. w związku ze zmianą profilu działalności gospodarczej.

 1. Zmiany, o których mowa w ust. 5 nie wiążą Klientów, którzy zgłosili zamówienie przed wprowadzeniem zmian w powyższych warunkach, chyba że zmiany wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje o tym niezwłocznie Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie www.tearsandfearsclth.com

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.

 4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

Załącznik nr 1 – Formularz zwrotu.

Załącznik nr 2 – formularz reklamacyjny.

Zgłoszenie reklamacyjne.

Sporządzone w dniu:…………………….w…………….................................................

1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………….

2. Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………..

3. Adres: ………………………………………………………………………………….

4. Nazwa towaru oraz model: ……………………………………………………………..

6. Dokładne opisanie wad:

......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Kiedy oraz w jakich okolicznościach zostały stwierdzone wady:

...................................................................................................................................................

8. Żądania reklamującego:

……………………………...........................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.………………………………

Czytelny podpis Klienta

Wypełniony dokument należy dołączyć do przesyłki zwrotnej i odesłać na adres: Magdalena Skleniarz TEARS & FEARS ul. Julisza Lea 118 30-133 Kraków                                                                              


About Shop


Tears&Fears is a clothing brand dedicated to young and modern people who want, by an individual style, to express themselves. T&F collection undoubtedly offers supreme glam-rock touch of fashion; it's the ideal combination of style and practicality. Our collections are a mix of mainly rich patterns, psychedelic designs and an excellent quality. Tears&Fears clothes are synonymous with modernity, chic, comfort and at the same time with what is exclusively fashionable yet rebellious. Want to be ahead of the fashion curve? Check out our latest products now.


Most wanted